Кметът на Дорвал срещу мюсюлманите

Кметът на Дорвал, предградие на Монреал срещу мюсюлманите Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията му. Кметът на Дорвал, предградие на Монреал, отказа и изпрати нота до всички родители за да обясни защо. “Мюсюлманите трябва да са наясно, че те трябва да адаптират към Канада и Квебек…

Тройната лъжа – разпятие, смърт и възкресение

Тройната лъжа – разпятие, смърт и възкресение Според християнската догматика, Бог Отец пожертва единствения си Син за да се спасят хората и изкупят греховете им: „Той толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син” (Йоан. 3:16). Това сякаш никак не пречи на Бог да вземе Сина си обратно при себе си на Небесата, връщайки го точно…

Исус изрича цели три лъжи само в едно изречение

Исус изрича цели три лъжи само в едно изречение Да проследим сега и нещо уникално – Исус сътворява цели три лъжи само в един-единствен стих, според написаното от Йоан: „А първосвещеникът попита Исуса за учениците Му и за учението Му. Исус му отговори: Аз говорих явно на света, винаги поучавах в синагогите и в храма,…

Исус откровено лъже

Исус откровено лъже Да обърнем внимание на следните Исусови думи, отново завещани ни от Матей: „А Той в отговор им каза: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така…

Подменена дума се превръща в догмат на християнството

Подменена дума се превръща в догмат на християнството Догматът за девата и непорочното зачатие е утвърден през 431 година на III Вселенски събор в Ефес, цели четири века след смъртта на Исус. Тази така съществена догма се базира на умишлено извършени неточни преводи, подменени думи и свободни интерпретации на оригиналните текстове на пророците от ТаНаХ…

Защо „дойде” Исус в Древния Израил?

Защо „дойде” Исус в Древния Израил? Ето какво казва самия Христос: „Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята, не дойдох да донеса мир, а меч.” (Матей, 10:34). За мисията на пришествието си Исус казва също: „Аз ще разруша (този) дом, и няма никой, който ще може да го построи (още веднъж)” (Евангелие…