Методи за самоубийство

Методи за самоубийство Липсата на силни антидепресанти или алергията към тях, са причината за популяризирането на самоубийство чрез вдишване на отровен газ. За предпочитане са гелий, азот, аргон, както и окиси на въглерода. Те имат отлични свойства и Ви пращат в отвъдното само за броени минути. Един от методите на самоотравяне е вдишване на концентриран…

Възникване на гробищата

Възникване на гробищата Когато в древността хората най-сетне осъзнали, че са смъртни, първата им работа била да сътворят религиите, след което искрено да повярват в Бог и задгробния живот на душата. Ето на какви чудеса е способен страхът от смъртта. Нейната неизбежност, в съчетание с вярата в безсмъртния човешки дух, наложили да се вземат мерки…

Как Хитлер и Сталин не успяха да се разберат, или защо двама велики лъжци никога не стават приятели

Как Хитлер и Сталин не успяха да се разберат, или защо двама велики лъжци никога не стават приятели Защо двамата велики и жестоки диктатори не се разбраха заедно да завладеят света? Ако бяха повярвали един на друг, светът не би удържал атаките на свирепите им, технически и идеологически подготвени армии. Германци и руснаци си приличат…