Защо го нарекоха SARS-CoV2?

Защо го нарекоха SARS-CoV2? Коронавирусите са група РНК вируси, която включва поне 20 патогенни вида. Повечето от тях засягат животните, но 7 могат да заразят хора. Преминаваме директно към SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus), който е създаден чрез генна модификация, и патентован в САЩ под номер US7220852B1, а под номер US10130701B2 е създадена негова…