Подменена дума се превръща в догмат на християнството

Подменена дума се превръща в догмат на християнството Догматът за девата и непорочното зачатие е утвърден през 431 година на III Вселенски събор в Ефес, цели четири века след смъртта на Исус. Тази така съществена догма се базира на умишлено извършени неточни преводи, подменени думи и свободни интерпретации на оригиналните текстове на пророците от ТаНаХ…