Лесни способи за самоубийство

Лесни способи за самоубийство Самоубийство чрез режещи предмети е едно от най-правилните и лесни решения. Разбира се, имаме предвид самопрерязване на вени и гърло, или самозабиване на нож в тялото, най-вече в сърцето. Историята ни е оставила много добри примери за такова самоубийство – Катон Младши, Брут, Марк Антоний и Тит Лукреций Кар. Все пак…