Методи за самоубийство

Методи за самоубийство Липсата на силни антидепресанти или алергията към тях, са причината за популяризирането на самоубийство чрез вдишване на отровен газ. За предпочитане са гелий, азот, аргон, както и окиси на въглерода. Те имат отлични свойства и Ви пращат в отвъдното само за броени минути. Един от методите на самоотравяне е вдишване на концентриран…