Разделяй и владей – I част – Вълшебникът – пастир

Разделяй и владей – I част Вълшебникът – пастир Преди около 2000 години живял вълшебник-пастир, който имал голямо стадо овце. Всеки ден той изяждал по една овца от стадото си. Овцете му създавали голямо безпокойство – бягали от кошарата, доста трудно можел да ги хване и отново да ги събере заедно. Овцата, която имал намерение…

Месия ли е Исус Христос?

Месия ли е Исус Христос Исус казва: “Защото ще се появят лъжепомазаници и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.” (Матей 24:24). От подобни слова се убеждаваме, че той е изключително уверен в появата не само на лъжепророци, но и на лъжепомазаници, показващи големи знамения и…

Къде и при кого е „пратен” Исус Христос

Къде и при кого е „пратен” Исус Христос „Вие сте мои свидетели – казва Йахве – и служителят Ми, когото избрах, за да ме познаете и да повярвате в Мене, и да разберете, че Аз съм, че преди Мене не е имало Бог и след Мене няма да има. Аз, Аз съм Господ, и освен…