Митологемата „турско робство”

Митологемата „турско робство” Идеята, внушението, настояването, задължаването и обучението, че някъде и някога е съществувало „турско робство” е една от големите митологеми в историята на света. Тази митологема е фундаментална, подобно на митологемата за Исус Христос и непорочното му зачатие. Когато и двете митологеми се съчетаят, популацията хора, които са ги възприели безрезервно, неизбежно страда,…