Лесни способи за самоубийство

Лесни способи за самоубийство Самоубийство чрез режещи предмети е едно от най-правилните и лесни решения. Разбира се, имаме предвид самопрерязване на вени и гърло, или самозабиване на нож в тялото, най-вече в сърцето. Историята ни е оставила много добри примери за такова самоубийство – Катон Младши, Брут, Марк Антоний и Тит Лукреций Кар. Все пак…

Методи за самоубийство

Методи за самоубийство Липсата на силни антидепресанти или алергията към тях, са причината за популяризирането на самоубийство чрез вдишване на отровен газ. За предпочитане са гелий, азот, аргон, както и окиси на въглерода. Те имат отлични свойства и Ви пращат в отвъдното само за броени минути. Един от методите на самоотравяне е вдишване на концентриран…