Исус Христос влиза в Светата Троица два века след „възкръсването” си

Исус Христос влиза в Светата Троица два века след „възкръсването” си Една от много особености на Исус е и тази, че той не участва официално и с никакви доказателства в Светата Троица, докато е бродил сред Израилевите земи. Навярно, по онова време Троицата е била само Двоица, а най-вероятно Единица. В Новия Завет и по-късно…