Възникване на гробищата

Възникване на гробищата Когато в древността хората най-сетне осъзнали, че са смъртни, първата им работа била да сътворят религиите, след което искрено да повярват в Бог и задгробния живот на душата. Ето на какви чудеса е способен страхът от смъртта. Нейната неизбежност, в съчетание с вярата в безсмъртния човешки дух, наложили да се вземат мерки…

Исус Христос влиза в Светата Троица два века след „възкръсването” си

Исус Христос влиза в Светата Троица два века след „възкръсването” си Една от много особености на Исус е и тази, че той не участва официално и с никакви доказателства в Светата Троица, докато е бродил сред Израилевите земи. Навярно, по онова време Троицата е била само Двоица, а най-вероятно Единица. В Новия Завет и по-късно…

Лъжец.бг чете Новия Завет

Лъжец.бг чете Новия Завет Лъжец.бг чете Новия Завет и открива изумителни неща. Навярно същото усещане има и Исус, четейки Лъжец.бг. Поредното изумително нещо в Новия Завет е предоставеното на читателите му родословно дърво на Спасителя. Ние сме напълно объркани по отношение твърденията ни евангелистите за родословието на Божия син. Едва ли и Исус е приел…

Христос чете Лъжец.бг

Христос чете Лъжец.бг Исус Христос най-вероятно внимателно чете този сайт. Защо смятаме така и дали това е възможно? Ами напълно е възможно, според нас, дори е сигурно. Та нали Исус е жив и се появява непрекъснато пред хората, било визуално, било в съзнанието им по най-различни начини и под всевъзможни форми. Неизбежно е да надниква…

Молитвата на християните

Молитвата на християните Самият Исус учи хората на „господнята молитва” (Κυριακὴ προσευχή), известна като „Отче наш” (Πάτερ ἡμῶν) – (Матей 6:9-13, Лука 11:2-4). Но къде в ТаНаХ (Стария Завет) има подобна молитва към Бог? Никъде, разбира се. Така не се ли отклоняват молитвите към Единствения Бог, насочвайки силата им в друга посока? Кой би имал…

Най-грандиозното чудо на Исус

Най-грандиозното чудо на Исус Исус прави чудеса и най-грандиозното му чудо е съживяването на Лазар: “Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън! Умрелият излезе, с ръце и нозе повити в саван и лицето му забрадено с кърпа.” (Йоан 11:43) Нека продължим по-нататък със съдбата на Лазар:  “Там му приготвиха вечеря и Марта…

Вечен живот, обещан от Исус на последователите му

Вечен живот, обещан от Исус на последователите му Нека в тази статия да си припомним какво пише Йоан: „…та всеки, който повярва в Него, (да не погине, но) да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има…

Защо Бог не обича своя „син”?

Защо Бог не обича своя „син”? Бог никак не е жалостив към сина си, поне според Йоан: “Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен” (Йоан 3:16) Бог, въпреки все по-силната си любов към света е решил, че само…

Исус Христос – черен магьосник?

Исус Христос – черен магьосник? Нека представим сатанинските похвати на Исус. В тази статия ще обърнем внимание на черната магия, която използва „божия син”. Исус Христос утвърждава, че изцелението произлиза от вярата:  “А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледна, и тръгна след Него по пътя.” (Марк 10:52) Да…

Християнският рекет

Християнският рекет Време е да насочим поглед и към действията на някои от най-близките последователи на Исус, които на съвременен език спокойно можем да определим като рекетьори. Тези хора са важни дотолкова, доколкото именно с тях и чрез дейността им започва началото и на самата християнска църква. Както е казано: „по делата им ще ги…