Исус Христос и Сатаната

Исус Христос и Сатаната Исус е изобразяван и описван като “ангел на светлината“.*  Както е добре известно, Ангелът на светлината е Сатана. В Книгата на пророк Исая е записано ясно кой е Денница (Утринната звезда): „Как падна от небето, ти Деннице, сине на Зората! Отсечен до земята – ти, който поваляше народите!” Исая (14:12). Денница…

Исус Христос и прасетата

Исус Христос и прасетата  Да насочим вниманието си върху следните редове от Новия завет: „И като излезе от ладията, начаса от гробищата Го срещна човек с нечист дух. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже даже с верига, защото много пъти бяха го връзвали с окови и вериги, но той…

Къде и кога е роден Исус Христос?

Къде и кога е роден Исус Христос? Според предадените ни събития в раннохристиянските текстове, първото евангелие би трябвало да е писано от Марк. Приема се, че то е съчинено под влиянието на един от най-близките ученици на Исус – Петър. Логично би било, „божествеността” на Исус да е била известна на неговите ученици, но очевидно…

Тройната лъжа – разпятие, смърт и възкресение

Тройната лъжа – разпятие, смърт и възкресение Според християнската догматика, Бог Отец пожертва единствения си Син за да се спасят хората и изкупят греховете им: „Той толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син” (Йоан. 3:16). Това сякаш никак не пречи на Бог да вземе Сина си обратно при себе си на Небесата, връщайки го точно…

Исус изрича цели три лъжи само в едно изречение

Исус изрича цели три лъжи само в едно изречение Да проследим сега и нещо уникално – Исус сътворява цели три лъжи само в един-единствен стих, според написаното от Йоан: „А първосвещеникът попита Исуса за учениците Му и за учението Му. Исус му отговори: Аз говорих явно на света, винаги поучавах в синагогите и в храма,…

Исус откровено лъже

Исус откровено лъже Да обърнем внимание на следните Исусови думи, отново завещани ни от Матей: „А Той в отговор им каза: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така…

Подменена дума се превръща в догмат на християнството

Подменена дума се превръща в догмат на християнството Догматът за девата и непорочното зачатие е утвърден през 431 година на III Вселенски събор в Ефес, цели четири века след смъртта на Исус. Тази така съществена догма се базира на умишлено извършени неточни преводи, подменени думи и свободни интерпретации на оригиналните текстове на пророците от ТаНаХ…

Защо „дойде” Исус в Древния Израил?

Защо „дойде” Исус в Древния Израил? Ето какво казва самия Христос: „Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята, не дойдох да донеса мир, а меч.” (Матей, 10:34). За мисията на пришествието си Исус казва също: „Аз ще разруша (този) дом, и няма никой, който ще може да го построи (още веднъж)” (Евангелие…