Леонид Брежнев (Leonid Brezhnev, Леоні́д Бре́жнєв)

Леонид Брежнев (Leonid Brezhnev, Леоні́д Бре́жнєв) Леонид Илич Брежнев е роден през 1906 и умира през 1982 година. Съветски партиен и държавен ръководител, диктатор на СССР от 1964 до 1982 година. Епохата на управлението му е свързана с политически и икономически застой и постепенно възраждане на някои елементи от сталинизма. Привърженик на гуляите и глупавото…