Yeni çeri – Еничари

Yeni çeri – Еничари  Еничар от турското yeni çeri означава „нов войник”.  Еничарството е систематизирано от Мехмед II султан  след превземането на Константинопол. Още от времето на Мурад I султан, започват да се подбират момчета от християнски семейства за корпуса. До падането на Константинопол в султанската войска наред със спахиите и еничарите се включват и войводи…